Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Tadeusz Ukleja

ur. w 1956 roku w m. Komprachcice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Wiesław Ukleja 6 października 1980 r. został przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej (NZS WSI) w Opolu. Współtworzył i redagował niezależne pisma: „Opolitechnik” oraz „Biuletyn Informacyjny NZS WSI”. W dniach 3–6 kwietnia 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Od kwietnia 1981 r. angażował się w prace Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Organizował strajki studenckie, m.in. w sprawie rejestracji NZS, a także manifestacje, np. 25 maja 1981 r. marsz w obronie więźniów politycznych. Od marca do grudnia 1981 r. pełnił funkcję zastępcy szefa okręgu opolskiego Konfederacji Polski Niepodległej. Od lipca 1981 r. był członkiem „Solidarności”.
14 grudnia 1981 r. został dyscyplinarnie usunięty z pracy z powodu nieobecności; tego samego dnia doszło do jego zatrzymania oraz internowania w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu, a następnie w ośrodkach odosobnienia w Opolu, Nysie, Grodkowie i Uhercach. Zwolniono go 10 grudnia 1982 r.
Do 1989 r. działał w solidarnościowej konspiracji, zajmując się drukiem, dostawą sprzętu oraz materiałów poligraficznych, a ponadto kolportując podziemne pisma (m.in. „Solidarność Opolską”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walczącą”, „Solidarność Dolnego Śląska”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Wolny Czyn”, „Na Bieżąco”). Był też redaktorem i autorem tekstów w czasopismach „Wolny Czyn”, „Pokolenie 80-88” oraz „Na Bieżąco”. Współorganizował również msze święte za Ojczyznę w katedrze opolskiej.
Od października 1986 r. do marca 1987 r. należał do jawnej Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Od 1988 r. był doradcą i współpracownikiem młodzieżowych formacji niepodległościowych w Opolu.
Z powodu swej działalności społecznej pan Wiesław Ukleja był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany oraz poddawany rewizjom przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej