Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jolanta Maciaszek
ur. w 1959 roku w m. Ożarów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

Pani Jolanta Maciaszek od 15 XII 1981 do 1988 r. prowadziła nielegalną działalność opozycyjną na terenie Jastrzębia-Zdroju. 
W jej mieszkaniu odbywały się spotkania nielegalnej grupy byłych działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i był również prowadzony nielegalnych druk wydawnictw opozycyjnych. 
W ramach działalności opozycyjnej podjęła się udzielania pomocy osobom poszkodowanym po strajkach w jastrzębskich zakładach pracy oraz prowadziła kolportaż nielegalnych wydawnictw terenie Jastrzębia-Zdroju.    

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków