Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Targalski Jerzy

Jerzy Włodzimierz Targalski

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 312/2020
Biogram
Od września 1976 r. był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, następnie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Uczestniczył w zbiórkach pieniędzy dla osób represjonowanych oraz kolportował niezależne pisma: „Komunikat” KOR/KSS KOR, „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR i „Głos”.  W latach 1979-1980 był współpracownikiem „Głosu”, gdzie prowadził kronikę wschodnią. 
Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, gdzie był członkiem Komisji Zakładowej na Wydz. Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980-1981 był szefem redakcji wschodniej w wydawnictwie Krąg. W latach 1981-1983 był założycielem i redaktorem niezależnego pisma „Obóz”. 
Po 13 grudnia 1981 r. w obawie przed represjami pozostawał w ukryciu. W 1982 r. był twórcą i redaktorem podziemnego pisma „Fakty”. W latach 1982-1984 był członkiem Komitetu Wykonawczego Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” oraz redaktorem (pseud. Józef Darski) jej podziemnego pisma „Niepodległość”. 
W 1984 r. wyemigrował do Francji. W latach 1984-1989 był autorem publikacji w emigracyjnych pismach: „Kontakt” i „Kultura”, współpracownikiem Radia Wolna Europa i kwartalnika politycznego „Uncaptive Minds”. W 1986 r. był pomysłodawcą, a następnie korespondentem zagranicznym pisma podziemnego „Orientacja na Prawo”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej