Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jędruszewski Zbigniew

Zbigniew Jędruszewski

ur. w 1950 roku w m. Perespa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Eda” w Poniatowej. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „S” w „Predom-Eda”. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S”, zaś od 21.12.80 r. wybrany został przewodniczącym Komisji Zakładowej w tych zakładach. Pan Zbigniew Jędruszewski był odpowiedzialny za kontakty z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, a następnie wszedł w skład MKZ i jego Plenum. Był także członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Na I Regionalnym Zjeździe Delegatów w Świdniku został także wybrany delegatem na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”, a podczas jego obrad wszedł w skład Komisji Krajowej NSZZ „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”, uczestniczył w zebraniach konspiracyjnych. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami opozycyjnymi z Poniatowej i województwa lubelskiego. Był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie przez SB i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W 1985 r. zaangażowany był w agitację antywyborczą. W 1989 r., po powrocie z emigracji z USA, gdzie przebywał od 1986 r. i ponownym zatrudnieniu w „Predom-Eda” w Poniatowej, wybrany został Przewodniczącym Zarządu Zakładowego NSZZ „S”. Zaangażowany był także w prowadzenie kampanii wyborczej kandydatów na posłów i senatorów z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej