Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wójtowicz Jan

Jan Wójtowicz

ur. w 1931 roku w m. Góra Kalwaria
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Jan Wójtowicz swoją działalność polityczną prowadził w latach osiemdziesiątych na terenie Szczecina. Będąc pracownikiem Stoczni Szczecińskiej „Warskiego” brał udział w strajkach sierpniowych 1980 r., a następnie został aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”.
 Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r., prowadził nielegalną działalność w zawieszonym związku NSZZ „Solidarność”. Był jednym z głównych organizatorów strajku okupacyjnego na terenie Stoczni „Warskiego” w Szczecinie, w dniach 13 i 14.12.1981 r. Dnia 19.12.1981 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z 2.01.1982 r., Jan Wójtowicz został skazany za to, że w dniu 14.12.1981 r. w Szczecinie będąc członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Stoczni „Warskiego”, wiedząc o zawieszeniu działalności tego związku, brał udział w organizowaniu strajku przez to, że wykonywał funkcje związane z zabezpieczeniem warunków zmierzających do zapewnienia skuteczności działania Komitetu Strajkowego polegającego na przechowywaniu dokumentacji i pełnieniu dyżurów, tj. o czyn z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Jan Wójtowicz został skazany na 3 lata (początek kary 19.12.1981 - koniec kary 19.12.1984 r.) pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. W 1983 r. wobec Jana Wójtowicza zastosowano prawo amnestii i wypuszczono z więzienia 19.12.1983 r. po odbyciu 2/3 kary. 
W swojej działalności opozycyjnej zajmował się również kolportażem wydawnictw bezdebitowych. 
Jako osoba podejrzana o działalność antysystemową był objęty kontrolą operacyjną przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN