Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grygorczyk Wiesława

Wiesława Maria Grygorczyk

ur. w 1946 roku w m. Świebodzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Od września 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Centrali Filmów Oświatowych „Filmos” w Olsztynie, pełniła m.in. funkcję sekretarza Komisji Zakładowej. W dniu 24 grudnia 1981 r. została zatrzymana w związku ze sprawą wypłacenia 2 mln złotych z konta Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” i zdeponowaniem tych środków w jednej z olsztyńskich parafii. Osadzona w Areszcie Śledczym w Olsztynie, następnie została przewieziona do Ostródy. W dniu 27 grudnia 1981 r. Komendant Wojewódzki MO w Olsztynie wydał decyzję o jej internowaniu, a od 29 grudnia 1982 r. przebywała w ośrodku odosobnienia w Gołdapi. Z internowania została zwolniona decyzją z dnia 26 czerwca 1982 r. Po wyjściu na wolność w latach 1982-1989 była bardzo aktywną działaczką Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Olsztynie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej