Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szatkiewicz Eugeniusz

Eugeniusz Szatkiewicz

ur. w 1951 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Eugeniusz Szatkiewicz był członkiem prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bydgoskiej Fabryce Kabli. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych w miejscu pracy.
Z powodu przynależności i działalności w NSZZ „Solidarność” został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW Nr 3466 w Czerwonym Borze w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r., co stanowiło represję polityczną i nie miało związku z realizacją zadań dotyczących obronności państwa.   
W latach 1982-1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010.
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN