Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtowicz Helena

Helena Krystyna Wojtowicz

ur. w 1943 roku w m. Ostrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 589/2017
Biogram
Pani Helena Wojtowicz była radykalną działaczką NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Azotowych w Kędzierzynie. Po odmowie podpisania oświadczenia o zaprzestaniu działalności opozycyjnej aresztowana w dniu 14 XII 1981 r., przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Opolu, następnie przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. 
Z internowania zwolniona dn. 24 VII 1982 r. W związku z możliwością podjęcia dalszej działalności opozycyjnej została objęta kontrolą operacyjną.
W Zakładach Azotowych zaproponowano jej po powrocie pracę na innym stanowisku bez możliwości wejścia na teren zakładu i kontaktu z załogą. Pomimo tego Pani Helena Wojtowicz nadal utrzymywała kontakty z byłymi działaczami „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN