Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cieślak Stanisław

Stanisław Cieślak

ur. w 1934 roku w m. Gałki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Stanisław Cieślak utrzymywał kontakty z przedstawicielami grupy katolików świeckich i był sympatykiem NSZZ „Solidarność”. Współpracował z redakcją gazety „Solidarni. Wiadomości Wojenne” wydawanej przez Międzyzakładową Komisję Porozumiewawczą od stycznia 1982 r. do lutego 1987 r. W latach 1982-1989 był jednym z redaktorów pisma „Prześwit”, pełniąc od 1982 r. do 1985 r. nieformalną funkcję jego redaktora naczelnego. Wchodził w skład Rady Programowej Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Elżbiety w Łodzi i uczestniczył jako prelegent w jednym ze spotkań w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Golicka-Jabłońska, „Ojciec Stefan SJ”, Łódź 2006
    • L. Olejnik, „Prasa podziemna stanu wojennego w Łodzi (1981-1983)” [w] Rocznik Łódzki 2016, t. LXV
    • L. Próchniak, "NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Łódzka" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989", t. IV, "Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010