Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwaśniewski Wojciech

Wojciech Edmund Kwaśniewski

ur. w 1947 roku w m. Nowe Skalmierzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
W 1981 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Kombinacie „Hydral” we Wrocławiu, był również przedstawicielem swojego zakładu pracy na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku.
16 stycznia 1982 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO we Wrocławiu został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Nysie. Konieczność izolacji Pana Wojciecha Edmunda Kwaśniewskiego uzasadniono działalnością, która „w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych”. Wolność odzyskał 17 marca 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej