Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogusław Łupiński

ur. w 1950 roku w m. Suraż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Bogusław Łupiński od sierpnia 1980 do czerwca 1989 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Surażu. Podczas stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek ośmieszających ówczesne władze, ustrój PRL oraz stan wojenny. Brał udział w uroczystościach patriotycznych, demonstracjach, strajkach i wiecach. Z tego powodu był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy MO w Surażu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków