Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Emanuel Franiel
ur. w 1950 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Andrzej Franiel będąc członkiem NSZZ „Solidarność”’  brał udział w strajkach w KWK „Julian” w 1980 i 1981 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował pomoc osobom internowanym i aresztowanym i ich rodzinom, uczestniczył w akcjach „ulotkowych”. 
Współpracował z Biskupim Komitetem Pomocy przy parafii NMP w Piekarach Śląskich. Pan Andrzej Franiel był również członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, brał udział w pielgrzymkach na Jasną Górę i mszach rocznicowych w kościele św. Stanisława Kostki, podczas których spotykał się z działaczami opozycji z całego kraju.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków