Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurek Bronisław

Bronisław Piotr Kurek

ur. w 1950 roku w m. Boruszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Bronisław Kurek był maszynistą oraz aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” przy PKP w Tarnowskich Górach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, wszedł w skład jednej z tzw. trójek zakładowych, powołanych na wypadek aresztowania czołowych działaczy związkowych lub innych represji wymierzonych w opozycję. Do zadań grupy Pana Bronisława Kurka należał przede wszystkim kolportaż nielegalnych wydawnictw. 
Pan Bronisław Kurek uczestniczył w tzw. akcjach ulotkowych przeprowadzanych w latach 1983-1985 na terenie Tarnowskich Gór oraz w pociągach różnych relacji. 
W dniu 15 VI 1984 r., funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzili rozmowę z ww., który był podejrzewany o zamiar zakłócenia kampanii przedwyborczej w PKP w Tarnowskich Górach. 
Należy również dodać, iż Pan Bronisław Kurek był współtwórcą reaktywacji struktur związkowych w PKP w Tarnowskich Górach w 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Tarnogórska „Solidarność” 1980-1990, red. K. Gwóźdź, S. Rosenbaum, Katowice – Tarnowskie Góry 2016