Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Antczak Małgorzata

Małgorzata Antczak

ur. w 1965 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Od 1984 r. studentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Kolporter prasy podziemnej, w 1986 r. brała udział m.in. w rozpowszechnianiu bezdebitowych wydawnictw pod nazwą „KAT” (Krajowa Agencja Terenowa). Zatrzymana przez MO 28 marca 1986 r. i  tymczasowo aresztowana, osadzona w Areszcie Śledczym w Poznaniu, zwolniona 25 czerwca 1986 r.  Przez Dziekana Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu została zawieszona w prawach studenta na okres 3 miesięcy. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 25 czerwca 1986 r. została skazana na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Od października 1988 r. do lutego 1989 r. była członkiem Grupy Założycielskiej NZS AM a następnie, od lutego do grudnia 1989 r. sekretarzem Komisji Uczelnianej NZS AM.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej