Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sojka Jan

Jan Zygmunt Sojka

ur. w 1944 roku w m. Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Jan Sojka był członkiem NSZZ „Solidarność” w KWK „Ziemowit” w Lędzinach w latach 1980-1981. Podczas akcji strajkowych w 1980 r., organizowanych na terenie kopalni nadzorował służbę straży robotniczej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się  w działalność opozycyjną, brał m.in. udział w nielegalnej manifestacji zorganizowanej w dniu 13 V 1982 r. w cechowni KWK „Ziemowit” w Lędzinach, uczestniczył również w zbiórce pieniędzy na zakup wieńca, który miał być złożony pod krzyżem upamiętniającym pacyfikację KWK „Wujek” w Katowicach w grudniu 1981 r. 
Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach z dnia 15 VI 1982 r. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z dnia 23 VII 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej