Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wóltański Edward

Edward Wóltański

ur. w 1953 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Edward Wóltański od 1978 r. był zaangażowany w kolportaż pisma „Robotnik”, wydawanego przez Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
Od 1980 r. był członkiem Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach.
Po wybuchu stanu wojennego, jako członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, współorganizował strajk w kopalni ZG „Rudna”, w wyniku czego był zmuszony ukrywać się.
W grudniu 1981 r. Pan Edward Wóltański został aresztowany, a w lutym 1982 r. Sąd Wojewódzki w Legnicy skazał go na półtora roku więzienia, w zawieszeniu na trzy lata. Edward Wóltański kontynuował działalność w strukturach podziemnej „Solidarności”, w związku z czym od sierpnia 1982 r. do grudnia 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Nysie, Strzelinie i Grodkowie. Po wyjściu na wolność pan Edward Wóltański organizował pomoc dla rodzin osób represjonowanych.
Od 1982 r. zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, takich jak m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, założył bibliotekę wydawnictw podziemnych, powielał odbitki zdjęć przedstawiających m.in. Zbrodnię Lubińską.
Od 1982 r. tworzył struktury Solidarności Walczącej w Zagłębiu Miedziowym, reprezentował Zagłębie Miedziowe w Arcybiskupim Komitecie Charytatywnym we Wrocławiu, przewodniczył Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
W latach 1987-1989 był redaktorem, autorem i wydawcą „Gazety Lubińskiej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej