Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sarańczak Tadeusz

Tadeusz Sarańczak

ur. w 1949 roku w m. Bodzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Od 1978 r. pracował w Hucie „Zawiercie”. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” był członkiem Komitetu Założycielskiego Związku.
W kwietniu 1981 r. został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, a w listopadzie został oddelegowany do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”z miejscem pracy w Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Zawierciu. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych oraz plakatowych podważających wiarygodność środków masowego przekazu, wyrażał się negatywnie o sytuacji społeczno-politycznej w kraju. 
W związku z prowadzoną działalnością niepodległościową w dniu 18 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, następnie 19 marca 1982 r. przeniesiony do OO. w Uhercach, skąd został zwolniony 3 czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej