Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Jan Stachurski

ur. w 1946 roku w m. Sarnówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Adam Stachurski przed sierpniem 1980 r. organizował i uczestniczył w zebraniach, wiecach i odczytach na terenie Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był współorganizatorem związku „Kasa Koleżeńska”, w której w okresie od lipca do grudnia 1983 r. zajmował się zbieraniem składek przeznaczonych na świadczenia związkowe oraz udzielanie pomocy rodzinom osób internowanych. Drukował i kolportował ulotki i nielegalną prasę. W 1983 r. brał udział w tworzeniu podziemnej Komisji Zakładowej Nowego Zakładu Huty Ostrowiec. Od 1983 r. do 1988 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Był również członkiem Konfederacji Polski Niepodległej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków