Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szepietowski Janusz

Janusz Kazimierz Szepietowski

ur. w 1950 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 5/2017
Biogram
Janusz Szepietowski od 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w pracach nad utworzeniem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wydminach.  Do 14 maja 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego tego komitetu. Od sierpnia 1981 r. był wiceprzewodniczącym Sekcji do spraw Pracowników PGR przy Zarządzie Regionu „Pojezierze” NSZZ „Solidarność”. 14 grudnia 1981 r. nie godząc się z wprowadzeniem stanu wojennego wywiesił w miejscu pracy ulotkę-odezwę Oddziału NSZZ „Solidarność” w Giżycku nawołującą załogę do strajku generalnego. Za ten czyn został internowany 16 grudnia 1981 r.. 31 grudnia 1981 r. Prokuratura Rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w trybie doraźnym, a od 6 stycznia 1982 r. zastosowała wobec Janusza Szepietowskiego areszt tymczasowy. Osadzono go w Areszcie Śledczym w Giżycku i tam pobito. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach z 21 stycznia 1982 r. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. Uchwałą Rady Państwa z 19 kwietnia 1983 r. został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary z wyznaczeniem okresu próby do 19 kwietnia 1986 r. Sąd Najwyższy w Warszawie – Izba Karna wyrokiem z 30 maja 1990 r. uniewinnił Janusza Szepietowskiego.
W grudniu 1983 r. złożył wniosek o paszport z zamiarem wyemigrowania wraz z rodziną do Kanady. Od maja 1984 r. przebywa na emigracji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności