Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markowski Jerzy

Jerzy Jan Markowski

ur. w 1963 roku w m. Lębork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Jerzy Markowski w czerwcu 1981 r. był jednym z założycieli organizacji „Ruch Niezależnych Demokratów” (RUND). Członkowie organizacji wspólnie redagowali treść ulotek, które następnie były przepisywane przez Jerzego Markowskiego i kolportowane na terenie Lęborka. Pierwsze ulotki pojawiły się we wrześniu 1981 r., w ich treści poruszano zagadnienia wolności i demokracji. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w treści kolportowanych ulotek wzywano do zniesienia stanu wojennego i zwolnienia więźniów politycznych. Oprócz sporządzania ulotek Jerzy Markowski brał udział w malowaniu haseł na murach budynków. W wyniku działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, prowadzonych w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Demokrata” doszło do ujawnienia członków „RUNDu”. 
11 czerwca 1982 r. Jerzy Markowski został zatrzymany i osadzony w areszcie Komendy Miejskiej MO w Słupsku, następnego dnia został zwolniony. Oskarżono go o kolportowanie ulotek zawierających treści lżące i poniżające ustój PRL, poprzez określanie go mianem faszyzmu i nazywanie ustrojem przemocy i bezprawia. 24 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie umorzyła śledztwo przeciwko Jerzemu Markowskiemu, uzasadniając to młodym wiekiem oskarżonego. Materiały dotyczące działalności Jerzego Markowskiego zostały przekazane do kolegium do spraw wykroczeń przy Naczelniku Miasta Lęborka.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN