Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Czesław Grochecki

ur. w 1963 roku w m. Siedliska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. W dn. 13.05.1982 r. brał aktywny udział w strajku odbywającym się w jego zakładzie pracy. W związku z powyższym został zatrzymany w dn. 14.05.1982 r., zwolniony z pracy w WSK i osadzony w areszcie, a następnie decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie z dn. 16.05.1982 r., internowany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie. W dn. 13.07.1982 r. został zwolniony z internowania. Po uchyleniu internowania objęty został w latach 1982-1985 kontrolą operacyjną i poddany inwigilacji, w związku z jak to określono, działalnością w nielegalnych strukturach wiejskich. Formą represji wobec Stanisława Grocheckiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres od 01.07.1982 r. do 06.04.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN