Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maciej Psujek

ur. w 1947 roku w m. Krasnystaw
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
 W październiku 1980 r. został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „CORA” w Krasnymstawie.  Był działaczem bardzo aktywnym, zajmował się przechowywaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw, ulotek, plakatów i prasy oraz literatury KOR i KPN. W marcu 1981 r. reprezentował  Krasnystaw podczas I zjazdu NSZZ „Solidarność” Regionu Chełmskiego i został wybrany do Zarządu Regionu, a następnie do jego 15 osobowego Prezydium. Na początku 1982 r., w Krasnymstawie był pomysłodawcą i autorem rozwieszenia w całym mieście ulotek i plakatów rysunkowych, przez co był potem inwigilowany, przesłuchiwany i ostatecznie aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu rewizji u Niego w domu  zakwestionowano i zarekwirowano szereg materiałów dotyczących Solidarności. Prokuratura w Krasnymstawie postawiła w/w zarzut działalności i przynależności do nielegalnej organizacji NSZZ Solidarność”. Śledztwo przejęła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie, która rozpatrywała sprawę Pana Psujka i innych oskarżonych w trybie doraźnym. Zastosowano również tymczasowy areszt w okresie od 18.05.1982 r. do 19.06.1982 r. W dniu 19.06.1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazał Pana Macieja Psujka na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 5 lat i karę 20000 zł. grzywny.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej