Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Harbuziński Ryszard
Ryszard Henryk Harbuziński
ur. w 1950 roku w m. Krzyż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014

Biogram

W 1980 r. jako inżynier elektryk był zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Komunalnej w Chodzieży. Od września 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” i został wybrany zastępcą przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”. Aktywnie włączał się w protesty związkowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W 1981 r. delegat na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „S” Region Województwo Pilskie. W okresie 13.12.1981–18.02.1982 r. internowany we Wronkach i Gębarzewie pod zarzutem ,,lżenia ustroju i nawoływania do nieposłuszeństwa wobec organów PRL”. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia w 1982 r. wyemigrował do Francji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN