Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Strączek

ur. w 1962 roku w m. Zgorzelec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2018
Biogram
Zbigniew Strączek od chwili wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku jako uczeń V klasy Technikum Mechaniczno-Odlewniczego przy Wytwórni Sprzetu Komunikacyjnego w Rzeszowie wraz z kolegami szkolnymi brał udział w redagowaniu, produkcji i kolportażu ulotek, które następnie były rozprowadzane na terenie Rzeszowa. Kontaktował się z członkami podziemnych struktur „Solidarności” i pełnił rolę pośrednika między nimi, a osobami zajmującymi się kolportażem. Od działaczy „Solidarności” otrzymywał ulotki i materiały służące do ich powielania. Był również organizatorem i członkiem nielegalnej antykomunistycznej grupy młodzieżowej złożonej z uczniów IV i V klasy Technikum. W ramach działalności samokształceniowej członkowie zespołu podjęli decyzję organizowania spotkań we własnym gronie. Wykorzystując materiały bezdebitowe dyskutowali na tematy związane z historią Polski. Grupa została rozbita aresztowaniami. 10.12.1982 r. Prokuratura Wojewódzka w Rzeszowie wszczęła dochodzenie z art. 46 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym. Zbigniew Strączek wraz z sześcioma kolegami został zatrzymany 14.12.1982 r., a 16.12.1982 r. przedstawiono mu zarzut organizacji strajku polegający na kolportowaniu na terenie Rzeszowa Uchwały Nr 9/82 Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie nawołującej do strajku protestacyjnego w dniu 10.11.1982 r. W stosunku do trzech uczniów został zastosowany areszt tymczasowy, Zbigniew Strączek miał odpowiadać z wolnej stopy. W czasie śledztwa był kilkukrotnie przesłuchiwany. W dniu 15.12.1982 r. dokonano przeszukania miejsca jego zamieszkania. W czasie śledztwa zapadła decyzja o zorganizowaniu tzw. „pokazówki”.  18.01.1983 r. podczas konferencji prasowej z udziałem prokuratora wojewódzkiego, przedstawicieli MO, PRON, oświaty i rodziców uczniów, poinformowano zainteresowanych o przewidywanym wymiarze kary za kolportowanie ulotek RKW, a następnie podjętej na wniosek PRON decyzji o uchyleniu aresztu tymczasowego i umorzeniu warunkowym dochodzenia, a także zmianie kwalifikacji czynu na art. 282 KK. 31.01.1983 r. wobec niestwierdzenia przestępstwa Prokuratura Wojewódzka umorzyła dochodzenie przeciwko Zbigniewowi Strączkowi. W dniu 25.02.1983 r. ze Zbigniewem Strączkiem została przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN