Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Trzosek

ur. w 1956 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Andrzej Trzosek brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Andrzej Trzosek, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, orzeczeniem wydanym w trybie przyspieszonym, ukarało go karą 3 miesięcy aresztu z podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości. Został obwiniony o to, że w dniu 25.06.1976 r. zakłócił porządek publiczny i rzucał kamieniami w funkcjonariuszy MO. W dniu 28.06.1976 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Na mocy decyzji Komisji Orzecznictwa do spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim uchylono orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia. Pan Andrzej Trzosek został zwolniony z aresztu w dniu 31.07.1976 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN