Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rosińska - Ganszyniec Maria

Maria Rosińska - Ganszyniec

ur. w 1946 roku w m. Wiktorów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Maria Rosińska-Ganszyniec należała  do NSZZ „Solidarność” od 1980 r., a od października 1980 r. zaangażowała się w akcję przyjmowania do NSZZ „Solidarność” nauczycieli z Liceum Medycznego w Bytomiu. W styczniu 1981 r. została członkiem Komisji Okręgowej NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu. Była również redaktorem czasopisma MKZ w Bytomiu pt. „Konkretnie”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności opozycyjnej i angażowała się w redagowanie i kolportowanie ulotek o treści skierowanej przeciwko ustrojowi i władzy państwa. Powyższa działalność oraz podejrzenie o możliwość oddziaływania na poglądy środowiska nauczycielskiego i młodzieży szkół ponadpodstawowych w Bytomiu przyczyniły się do wydania dnia 30 III 1982 r. decyzji o internowaniu. W ośrodku odosobnienia w Bytomiu - Miechowicach Pani Maria Rosińska-Ganszyniec została umieszczona 9 IV 1982 r. Zwolnienie z internowania nastąpiło 23 VII 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej