Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Orzałkiewicz Alicja

Alicja Maria Orzałkiewicz

ur. w 1936 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
W początku lat 80. została wybrana i pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowej Spółdzielni Spożywców w Lesznie. W dniu 6 stycznia 1982 r. została zatrzymana, a następnie internowana. Przebywała w Areszcie Śledczym w Poznaniu i Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Z internowania została zwolniona w dniu 16 lutego 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej