Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Alfred Jerzy Żemła
ur. w 1929 roku w m. Czerwionka-Leszczyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Pan Alfred Żemła był od września 1980 r. członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, gdzie pełnił funkcję skarbnika Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był organizatorem akcji strajkowych w zakładzie pracy, negatywnie ustosunkowanym do PRL. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, został w dniu 29 XII 1981 r. internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 22 II 1982 r. został zwolniony z internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej