Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alfred Jerzy Żemła

ur. w 1929 roku w m. Czerwionka-Leszczyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
Pan Alfred Żemła był od września 1980 r. członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, gdzie pełnił funkcję skarbnika Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był organizatorem akcji strajkowych w zakładzie pracy, negatywnie ustosunkowanym do PRL. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, został w dniu 29 XII 1981 r. internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 22 II 1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej