Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Burzyński Zdzisław

Zdzisław Stanisław Burzyński

ur. w 1941 roku w m. Rzerzęczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz członkiem Konfederacji Polski Niepodległej w Częstochowie. Za swoją działalność związkową i polityczną został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 29 kwietnia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie, zaś w oraz w okresie od 8 maja 1982 r. do 29 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W kolejnych latach był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN