Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gruszczyński Maciej

Maciej Adam Gruszczyński

ur. w 1943 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Maciej Adam Gruszczyński był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Od 1981 r. do 1989 r. kolportował ulotki i nielegalne wydawnictwa na terenie zakładu pracy. Był jednym z inicjatorów utworzenia kasy funduszu związkowego, z którego wypłacano świadczenia  dla członków związku „Solidarność” oraz udzielano pomocy internowanym i ich rodzinom. Uczestniczył w manifestacji mieszkańców miasta Starachowice w dniu 31.08.1982 r. przeciwko obowiązywaniu stanu wojennego. Za udział w manifestacji został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. Od 1989 r. działał w Komitecie Obywatelskim   w Starachowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010, s. 62