Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Ponceleusz

ur. w 1948 roku w m. Mława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Zbigniew Ponceleusz zatrudniony w Gdańskich Zakładach Piwowarskich na stanowisku operatora, w dniu 14.10.1982 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO pod zarzutem uczestniczenia w manifestacji ulicznej na terenie Gdańska-Wrzeszcza w dniu 12.10.1982 r. zorganizowanej w proteście przeciwko przyjęciu przez sejm PRL ustawy delegalizującej NSZZ „Solidarność”. W/w oskarżono o udział w budowie barykady i czynną napaść na funkcjonariuszy MO.
Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 14.10.1982 r. przeciwko Zbigniewowi Ponceleuszowi wszczęto śledztwo w trybie doraźnym. W tym samym dniu zostało też wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w/w, którego osadzono w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W dniu 21.01.1983 r. uchylono areszt wobec niego, a Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17.02.1983 uniewinnił Zbigniewa Ponceleusza  od zarzutu popełnienia przestępstwa,  a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej