Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Barwiński Andrzej

Andrzej Kazimierz Barwiński

ur. w 1954 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 519/2014
Biogram
Andrzej Kazimierz Barwiński od 1976 r. pracował w Hucie Stalowa Wola. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, pełniąc obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji Wydziałowej. W okresie od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. był powołany na przeszkolenie żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze.
Od 1983 r. zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, m.in. na terenie Huty Stalowa Wola. W związku z prowadzoną działalnością kolporterską został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB w dn. 13.06.1984 r., a następnie tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Był przetrzymywany w aresztach śledczych w Sandomierzu i Załężu k. Rzeszowa. Został zwolniony 28.07.1984 r. na mocy amnestii.
W latach 1983-1988 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli oraz współpracował z funkcjonującym przy tej parafii Duszpasterskim Ośrodkiem Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 r. należał również do Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola oraz Rady Pracowniczej HSW. W 1989 r. wszedł w skład Prezydium wspomnianej Komisji Zakładowej.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1990. Objęty był też zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1984-1986 wniesionym przez Wydział Śledczy WUSW w Tarnobrzegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN