Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cisak Jan

Jan Dominik Cisak

ur. w 1951 roku w m. Komarów Osada
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ RI „Solidarność” od 1981 r. do 1989 r. na terenie gminy Komarów. W grudniu 1982 roku i styczniu 1983 roku brał udział w akcji pomocy żywnościowej i finansowej dla osób zwolnionych z pracy za działalność opozycyjną w czasie trwania stanu wojennego. Uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych, w kolportażu ulotek i uroczystościach religijnych w intencji „Solidarności”. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną w gminie Komarów był w latach 1983-1988 inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. Był zatrzymywany na 48 godzin, a w jego domu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009