Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chrząstek Adam

Adam Marek Chrząstek

ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pracownik Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elekromontaż 2” w Krakowie (PPiMUEB). Od 1981 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach związku. Czynny przy organizacji pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. Zaangażowany w działalność zakładowych struktur niezależnego Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Uczestnik manifestacji (raniony granatem z gazem łzawiącym podczas demonstracji w dniu 13 października 1982 r.) Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
W latach 1985-89 zaangażowany w działalność podziemnej drukarni w Krakowie przy ul. Pędzichów, drukując ulotki, kalendarze, znaczki i plakaty na potrzeby podziemnych struktur „Solidarności”.
Organizator niezależnych spotkań z działaczami opozycji. Brał udział w przygotowaniu oprawy przedstawień, wystawianych przez niezależną grupę teatralną działającą przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie – Bieńczycach (Arka Pana).
W 1989 r. zaangażowany w prowadzenie kampanii przedwyborczej Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • A. Grajewski, A. Kasprzykowski, "Czas próby. "Solidarność" na Podbeskidziu", Bielsko - Biała 2005
  • M. Gawlikowski, M. Lewandowski, "No future! Historia krakowskiej FMW", Kraków 2014
  • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017
  • G. Surdy, K. Brozek, "Solidarność Walcząca we wspomnieniach", Kraków 2018
  • ks. A. Zwoliński, "Niepokorne duszpasterstwo w Rabce w czasie stanu wojennego", "Zeszyty Rabczańskie" nr 3-4/2015
  • M. Siwiec - Cielebon, "Stan wojenny czyli Zima Wasza!", "Wadoviana", t. 11 (2008)