Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Małgorzata Rybarska-Zuk

ur. w 1949 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pani Maria Rybarska-Zuk prowadziła działalność antykomunistyczną we Wrocławiu od 13 grudnia 1981 do 1983 r. 
Była zaangażowana w kolportaż wydawnictw niezależnych. Ponadto, kontaktując się z Ludwiką Ogorzelec, dostarczała papier i farby do nielegalnej drukarni przy ul. Łukasiewicza. Po jej zamknięciu, od 1983 r. na potrzeby drukarni udostępniała swoje prywatne mieszkanie przy ul. Żeromskiego. Było ono wykorzystywane również w działalności bazy nasłuchowej Jana Pawłowskiego, twórcy kontrwywiadu Solidarności Walczącej (SW). 
We współpracy z innymi osobami obsługiwała nasłuch radiowy SW.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków