Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Konrad Józef Sajewicz

ur. w 1950 roku w m. Boguszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Konrad Józef Sajewicz był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wałbrzychu. 
13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Świdnicy, a następnie – 7 stycznia1982 r. – przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kamiennej Górze. Zwolniono go z internowania 11 marca 1982 r. 
Ponieważ wspierał osoby represjonowane za działalność antykomunistyczną oraz ich rodziny, był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa od 9 kwietnia 1982 do 1 kwietnia 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej