Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczepański Kazimierz

Kazimierz Szczepański

ur. w 1948 roku w m. Chmielnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Kazimierz Szczepański był inicjatorem, a następnie przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. W 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej  w swoim miejscu pracy. Był delegatem na Zjazd Regionalny NSZZ „Solidarność”. W latach 1982-1989 w ramach działalności opozycyjnej kolportował wydawnictwa podziemne. Podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Sprawował również funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Tyczynie. W 1989 r. został przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a także mężem zaufania w wyborach do Senatu PRL w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Tyczynie. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN