Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kujawa Janusz

Janusz Kujawa

ur. w 1962 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2018
Biogram
Janusz Kujawa w latach 1982 -1983 jako słuchacz Policealnego Studium Zawodowego w Rzeszowie uczestniczył w pracach działającej od wprowadzenia stanu wojennego na terenie Rzeszowa młodzieżowej organizacji antykomunistycznej. W kwietniu 1982 r. w ramach protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zredagował i wydrukował ulotki nawołujące do akcji protestacyjnej, które w maju tego roku zostały rozprowadzone na terenie Rzeszowa przez członków grupy młodzieżowej. Był również zaangażowany w inne akcje dotyczące kolportażu ulotek. W dniu 31.08.1982 r. J. Kujawa wziął udział w nielegalnej manifestacji w Rzeszowie, za co został zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę finansową w wysokości 12.000 zł z zamianą na 40 dni aresztu. W październiku tego roku jako pośrednik, skontaktował swojego szkolnego kolegę z członkami grupy celem dokonania kolportażu ulotek, które następnie zostały rozrzucone na terenie Rzeszowa. W ramach śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy SB KW MO w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej przeciwko członkom grupy i w związku z powyższą działalnością 30.12.1982 r. został przesłuchany przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego. Po złożeniu wyjaśnień został zwolniony. W tym samym dniu dokonano przeszukania w miejscu jego zamieszkania. Grupa z którą J. Kujawa był związany została rozbita aresztowaniami. W grudniu 1982 r. zatrzymano siedmiu uczniów, wobec czterech z nich toczyło się dochodzenie prowadzone przez Wydział Śledczy SB KW MO w Rzeszowie. W związku z powyższym zapadła decyzja o zorganizowaniu tzw. „pokazówki”. W styczniu 1983 r. podczas konferencji prasowej poinformowano zainteresowanych o przewidywanym wymiarze kary za kolportowanie ulotek RKW, a następnie o podjętej na wniosek PRON decyzji o uchyleniu aresztu tymczasowego i umorzeniu dochodzenia. W kwietniu 1983 roku została z nim przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN