Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zdzisław Antoni Smolak
ur. w 1954 roku w m. Bielawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017

Biogram

Pan Zdzisław Smolak był członkiem NSZZ „Solidarność” w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach związku. 
Uczestniczył w druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie. Współorganizował prelekcje i spotkania z byłymi działaczami Komitetu Obrony Robotników.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej