Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Karol Roman Guzikiewicz

ur. w 1964 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Karol Guzikiewicz we wrześniu 1980 r. był założycielem młodzieżówki NSZZ „Solidarność” na wydziale O-1 Stoczni Gdańskiej, a także w szkole zawodowej do której uczęszczał. W okresie stanu wojennego kolportował niezależną prasę wśród stoczniowców i nauczycieli. Brał udział w manifestacjach i protestach, m.in. w październiku 1982 r. uczestniczył w strajku przeciwko delegalizacji „Solidarności”, za co został ukarany dyscyplinarnie. Po powrocie z wojska w maju 1988 r. ponownie zaangażował się w działalność związkową. Został przewodniczącym NSZZ „Solidarność” na wydziale W-5. Od lipca 1988 r. zajmował się zbieraniem składek wśród pracowników swojego wydziału na działalność związkową. Podczas strajku na terenie Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1988 r. był członkiem komitetu strajkowego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków