Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobczyńska-Olszewska Emilia

Emilia Magdalena Sobczyńska-Olszewska

ur. w 1954 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Emilia Magdalena Sobczyńska-Olszewska była aktywną działaczka antysocjalistyczną. Działalność swoją rozpoczęła od strajków sierpniowych 1980 r. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej z oddziałami w Koszalinie, Kołobrzegu i Szczecinku. Przy Zarządzie Przedsiębiorstwa PKS w Koszalinie w dniu 7.01.1981 r. utworzono Komisję Zakładową, w której składzie, jako sekretarz Komisji Zakładowej, była p. Emilia Sobczyńska. Po utworzeniu NSZZ „Solidarność” p. Emilia Sobczyńska była w radzie programowo-wydawniczej Zarządu Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r., Emilia Sobczyńska zaangażowała się w działalność wydawniczą i kolportaż podziemnych pism bezdebitowych. Utrzymywała również stały kontakt z działaczami struktur nielegalnej już wówczas „Solidarności”. Pani Emilia Sobczyńska była członkiem Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym przy Kurii Biskupstwa Koszalińsko-Kołobrzeskiego. 
Wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom i przeszukaniom oraz zatrzymywana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej