Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gołdynia Janusz

Janusz Józef Gołdynia

ur. w 1958 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Oświęcimia. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej, m.in. współorganizował spotkania, na których omawiano funkcjonowanie Związku w warunkach stanu wojennego, brał udział w organizowaniu akcji protestacyjnych i rozklejaniu niepodległościowych plakatów. W związku z prowadzoną działalnością został zatrzymany 28 lutego 1982 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie z 18 lutego 1983 r. „za kontynuowanie i działalności związkowej i wykonywanie ulotek antypaństwowych” został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku rewizji obrońcy wyrokiem 31 marca 1983 r. karę zmniejszono do 8 miesięcy pozbawienia wolności. Z więzienia został zwolniony przedterminowo 29 października 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN