Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Napierała-Nowak Jerzy

Jerzy Janusz Napierała-Nowak

ur. w 1967 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 506/2014
Biogram
W latach 1987-1990 student Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, był jednym z czołowych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej w Szczecinie. Jednym z młodych działaczy, którzy w drugiej połowie lat 80. zaktywizowali działalność partii w tym mieście (wcześniej rozbitej działaniami SB, stanem wojennym i wewnętrznymi podziałami). 
Brał aktywny udział w działaniach szczecińskiej komórki KPN, wielokrotnie uczestniczył w manifestacjach, pochodach, pikietach organizowanych zarówno przez Konfederację jak i przez inne ugrupowania opozycyjne w Szczecinie. Uczestniczył w kolportażu ulotek oraz prasy opozycyjnej (głównie wydawanej przez KPN „Gazety Polskiej”). Organizator komórki KPN w Goleniowie. W trakcie kampanii wyborczej przed 4 czerwca 1989 r. był jedną z osób odpowiedzialnych za zbieranie podpisów poparcia dla kandydata popieranego przez KPN oraz kolportaż materiałów wyborczych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej