Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kierenkiewicz Marek

Marek Kierenkiewicz

ur. w 1947 roku w m. Rogoźno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
Był blacharzem w Zakładach Maszyn Ceramicznych w Chodzieży. Od września 1980 członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność w podziemnych strukturach „S” w Chodzieży. Zajmował się rozprowadzaniem bezdebitowych druków. 7.10.1985 został ujęty przez SB podczas kolportowanie ulotek „Solidarności Walczącej”. Sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym. Oskarżono go o próbę wywołania niepokoju publicznego poprzez kolportaż ulotek o treści wrogiej ustrojowi i nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu. W dniu 9.10.1985 r. Sąd Rejonowy w Chodzieży skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. Działalność podziemną kontynuował do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej