Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczmarczyk Andrzej

Andrzej Paweł Kaczmarczyk

ur. w 1959 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Od jesieni 1980 r. czynny w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek Rady Koordynacyjnej Komitetów Założycielskich NZS w Krakowie, a  w lutym 1981 r. międzyuczelnianego komitetu strajkowego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynny w podziemnym Studenckim Komitecie Obrony Demokracji, a następnie w składzie Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Organizator niezależnych spotkań literackich i teatralnych dla studentów.
W latach 1984-85 kolporter „Tygodnika Mazowsze”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • "Solidarność" 1980-1989 pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, t. 6 Polska południowa, Warszawa 2010