Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zofia Antonina Gorzkowska

ur. w 1927 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Pani Zofia Gorzkowska w latach 1980-1989 działała w opozycji antykomunistycznej.Od stycznia 1981 r. zajmowała się głównie kolportażem pism podziemnych oraz ukrywała w swoim mieszkaniu czasopisma, książki i inne wydawnictwa bezdebitowe, które były kolportowane wśród znajomych, a nawet wywożone do Warszawy czy Krakowa. Ponadto swoje mieszkanie udostępniała do druku i składania nielegalnych wydawnictw tj. „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z Dnia na Dzień” i in.
Po wprowadzeniu stanu wojennego do czerwca 1987 r. Pani Zofia Gorzkowska działała w strukturach Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. W latach 1982-1983 Pani Zofia Gorzkowska współpracowała z Solidarnością Walczącą. W 1983 r. była jednym z uczestników Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. W latach 1983-1987 pełniła funkcję łączniczki,  zajmowała się przewożeniem grypsów, wiadomości oraz dawała schronienie osobom represjonowanym bądź poszukiwanym listem gończym. Pani Zofia Gorzkowska była także jednym z organizatorów nielegalnych spotkań.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej