Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Wąsowski

ur. w 1956 roku w m. Bodzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
W latach 1981-1989 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” województwa płockiego. W okresie stanu wojennego brał udział w Mszach Św. za Ojczyznę, a także w konspiracyjnych spotkaniach związkowców, które odbywały się w kościele św. Stanisława Kostki w Płocku. 
W latach 1983-1984 kolportował ulotki i plakaty antykomunistyczne na terenie gminy Bodzanów. Ponadto zajmował się organizacją pomocy finansowej dla osób internowanych i ich rodzin. Brał także udział w protestach rolniczych w Krośniewicach i Drobinie. W 1989 r. uczestniczył w Krajowym Zjeździe NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność” w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków