Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Nowicki

ur. w 1955 roku w m. Wapno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Pile. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego w przedsiębiorstwie „Izolacja". Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Pile Stanisław Nowicki został internowany 13 grudnia 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, gdzie przebywał do momentu zwolnienia 29 kwietnia 1982 r. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej i opozycyjnej. W związku z czym Wydział Śledczy WUSW w Pile wraz z Prokuraturą Wojewódzką w Pile z siedzibą w Chodzieży prowadziły przeciwko niemu śledztwo w sprawie powielania i kolportowania wydawnictw antypaństwowych na terenie województwa pilskiego (od 1982 do 1985 r. Stanisław Nowicki zorganizował w swoim mieszkaniu w m. Ptusza punkt poligraficzny niezależnych wydawnictw). Sąd Rejonowy w Pile na posiedzeniach z 17 kwietnia 1986 r. i 25 czerwca 1986 r. uznał go winnym popełnienia zarzucanego czynu z art. 48 Ustawy z 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym, wydał w stosunku do niego nakaz karny i skazał na grzywnę. Sąd orzekł również przepadek sprzętu poligraficznego, obciążył go kosztami postępowania i opłatą sądową. Jednocześnie warunkowo umorzył postępowanie wyznaczając okres próbny na 2 lata i zobowiązał ww. do przepracowania 20 godzin na cele społeczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN