Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Nowicki

ur. w 1955 roku w m. Wapno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Pile. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Maszyn Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Pile. W swoim miejscu pracy nakłaniał współpracowników do strajków i namawiał do bojkotowania zarządzeń organów państwowych. Był też członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Pile. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Pile Stanisław Nowicki został internowany 13 grudnia 1981 r. i umieszczony w Zakładzie Karnym we Wronkach, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, gdzie przebywał do momentu zwolnienia 29 kwietnia 1982 r.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Pile. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN