Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Obremski Krzysztof

Krzysztof Marek Obremski

ur. w 1953 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Krzysztof Obremski od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej w Świeciu, następnie od 1981 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w nielegalnych strukturach związkowych. Do 1989 r. zajmował się redagowaniem, drukowaniem i kolportażem podziemnych pism toruńskiej „Solidarności” takich jak: „Kontra”, „Toruński Informator Solidarności” i „Pogłos”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
    • W.Polak, Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności