Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łukasiewicz Piotr

Piotr Michał Łukasiewicz

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
W latach 1976-1979 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, członkiem Studenckiego Komitetu Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim i Towarzystwa Kursów Naukowych. Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego przebywał w ukryciu, w związku z czym pomimo wydania 13 grudnia 1981 r. decyzji o internowaniu, został aresztowany i internowany dopiero 19 marca 1982 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Internowanie uchylono 24 lipca 1982 r. Po wyjściu na wolność nie zaniechał działalności opozycyjnej. 12 czerwca 1985 r. wszczęto śledztwo przeciwko niemu  oraz innym osobom z powodu druku i kolportażu w latach 1982-1985 kwartalnika politycznego „Krytyka” oraz kwartalnika literackiego „Zapis”. W związku z tą działalnością w okresie od 10 października 1985 r. do 9 września 1986 r. był objęty dozorem milicyjnym. Postępowanie zostało umorzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie 30 września 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN